КЛУБ "ДОГО АРЖЕНТИНО" БЪЛГАРИЯ

     

         

         

         

 

     Книга посветена на дого аржентино,

     второ издание. "Дого аржентино
     безстрашен и войнствен, сътрудничи

     охотно на човека. Едър, мощен както

     с изключителната си костна система,  

     така и със структурата на мускулите

     си, които потрепват под кожата, дого

     аржентино е изцяло бял, винаги

     дръзновен в различните си изяви.  

     Движи се с широка и сигурна крачка.  

     От молоса притежава освен

     морфологичната си характеристика,

     но и голяма борбеност. Който се

     доближава, не бива да забравя,

     че той е ловец по рождение и че от

     хищния преследвач на големите

     южноамерикански котки, той

     притежава съобразителността и

     решителността тъй като в схватка

     с тях той рискува живота си."

 
     Цена на книгата : 12 лева

 

     За контакт: rtoneva@abv.bg

 

     

    За котакт: rtoneva@abv.bg

 

 За контакт: rtoneva@abv.bg